ÁSZF

A „sikeresen.com” és az aloldalakon forgalmazott e-könyvekhez, videókhoz, tréninganyagokhoz, szolgáltatásokhoz, termékekhez.

A fizikális termékekre a forgalmazó cég feltételei a mérvadók.

1. Termék megrendelési feltételek – Végfelhasználói szerződés

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak.

Az ajánlatban szereplő termék díj minden esetben belföldi banki átutalással való fizetésre vonatkozik. Más fizetési módok esetén a banki költségek a megrendelőt terhelik.

2. A szállítás elektronikus úton történik. A mindenkori termék letöltési linkjét / tagsági oldal belépési kódját befizetés után kapja meg a megrendelő. A weboldalon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet hatálya alá tartozik. A termék gyártója és a forgalmazással megbízott partnercégei fenntartják magának a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket, indoklás nélkül pl. versenyérdek ütközés miatt elutasítsanak.

A termék szerzői jogvédelem alatt áll. A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni. Tilos saját, hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a weboldalunkon található termékek alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni.

Másolat készítése, átdolgozás, jogszerűtlen használat, fájlmegosztóra való feltöltés, bármilyen visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértés elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szeresét tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak.

A megrendelésekre az internetes vásárlások általános szabályai vonatkoznak. A forgalmazó nem kínál 100%-os pénz visszatérítési opciót.

3. Elállási jog

A megrendelt termék nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül, melynek megrendelése esetén a vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát. Lásd: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 14/m: “A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” A megrendelt weboldal, elfogó oldal, a megrendelő egyéni igényei, útmutatása szerint készül, ebben az esetben szintén nem gyakorolható az elállási jog és a díjat köteles megfizetni részletekben vagy egy összegben.

Lásd: A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: “olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;” (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29§ / c.)

A forgalmazó a termék technikai kezeléséhez (audió lejátszás, html megnyitás, pdf kezelés, általános számítógép használat és kezelés) nem nyújt ügyfélszolgálati segítséget. Az anyagok bármilyen számítógépen lejátszhatók, amelyen legalább Internet Explorer 6-osnál újabb böngésző van, és van bármilyen alkalmazás, amely képes “mp3″ „mp4” és “pdf” fájlok megnyitására.

4. WebPack kiegészítések

A WebPack csomag tartalma

4/1 A díj tartalmazza:

Ide kattintva meg lehet nézni csomagokra bontva (új oldalon nyílik).

A WebPack megrendelése után, a pénz számlára érkezését követően 3-12 munkanapon belül a vevő megkapja kulcsra kész rendszerét, attól függően, hogy melyik csomagot rendelte.

4/2. Fizetési feltételek:

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak.

A domain és a tárhely ellenértékét a tárhely szolgáltatónak kell megfizetni, Ő küldi a számlát, és Ő felel a folyamatos, zökkenőmentes szolgáltatásért

4/3. A csomag díja nem tartalmazza:

  • A weboldal egy év utáni moderálását, karbantartását. Ez külön megállapodás kérdése.
  • Egyedi domain név és tárhely árát. Ennek díja 3.810.- Ft/év-től indul, attól függően mekkora tárhelyre van szüksége a vevőnek a weboldala működtetéséhez.

Amennyiben a vevő egyéni domain tulajdonos, és nem fizeti a WebPack havi díját, akkor a domain nevet megtarthatja, de az addig használt tárhely, és a tárhelyről a domain név törölve lesz.

5. Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el, ezt megrendelő a távol lévök között kötött szerződés szabályai szerint a megrendelő lap kitöltésével, a megrendelés elküldésével, és a megrendelés megerősítés visszaigazolásával nyugtázza.